Zaznacz stronę

Zaplanuj swój pobyt!

POKOJE/ REGULAMIN

 

Rezydencja Zielony Ogród oferuje gościom 25 kompleksowo wyposażonych i przestronnych pokoi 1, 2 i 3 osobowych o standardzie hotelowym (zestaw do parzenia kawy i herbaty, ręczniki, kosmetyki hotelowe, suszarki do włosów)
Wszystkie pokoje posiadają łazienki z prysznicem, nieodpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu, telefon, biurko.

Struktura pokoi:

 • 1 apartament Studio z 1 sypialnią i pokojem dziennym
 • 20 pokoi dwuosobowych typu Twin (również do pojedynczego wykorzystania)
 • 3 pokoje trzyosobowe
 • 1 pokój jednoosobowy

W budynku znajduje się centralna recepcja, sala restauracyjna posiadająca 50 miejsc dla gości, sala konferencyjno-bankietowa na maksymalnie 150 miejsc, sala konferencyjno-szkoleniowa na 30 miejsc oraz sala zabaw dla dzieci.

Teren obiektu jest ogrodzony, monitorowany i posiada bezpłatny parking strzeżony dla 50 pojazdów.
W pięknym i przestronnym ogrodzie zlokalizowany jest ogródek letni oraz plac zabaw dla dzieci.

W pokojach oraz wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (Ustawa z dnia 08.04.2010 r., Dz.U. Nr 21 poz. 105 z 2010 r.)

 

 

Regulamin Rezerwacji Online

REGULAMIN REZERWACJI ON-LINE

W OBIEKCIE REZYDENCJA ZIELONY OGRÓD w ZABRZU

§ 1

DEFINICJE 

Usługodawca – Zielony Ogród sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Roberta Miki 3, 41-800 Zabrze, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego administrowanego przez
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
pod numerem KRS 0001015749 , NIP: 6482814192 , REGON: 524291948, kapitał zakładowy 2 750 00

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, korzystająca z usług Usługodawcy. Usługobiorca może być jednocześnie Gościem.

Gość – osoba korzystająca z usług hotelowych lub usług dodatkowych przez Rezydencję Zielony Ogród.  Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą.

Obiekt – Rezydencja Zielony Ogród  w Zabrzu, adres: ul. Roberta Miki 3, 41-800 Zabrze, tel. 32 275 63 33 email: recepcja@zielonyogrod-zabrze.pl, zarządzany przez Usługodawcę.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzania dokonania rezerwacji oraz reklamacji w obiekcie Rezydencja Zielony Ogród w Zabrzu.

§ 3

REZERWACJA

 1. Rezerwacja dokonywana jest online poprzez system rezerwacji, mailowo (recepcja@zielonyogrod-zabrze.pl) lub telefonicznie (32 2756333)

 2. Po dokonaniu rezerwacji mailowej Usługodawca prześle Potwierdzenie Rezerwacji na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail wraz z określeniem ceny pobytu.

 3. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

 4. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.

§ 4

PŁATNOŚCI

 1. Metody płatności dostępne w Rezydencji Zielony Ogród w Zabrzu to:
  gotówka, przelew na rachunek bankowy – 71 1050 1298 1000 0091 5133 6790 ING BankSląski
  Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

 2. Płatność zadatku za rezerwację online (20 % wartości)  dokonywana jest w momencie rezerwacji pobytu.
  Pozostałą kwotę należy uregulować w dniu przyjazdu.

 3. Zmiana rezerwacji lub anulacja możliwa jest do godziny 18:00 w dniu przyjazdu. Jeżeli anulacja lub zmiana rezerwacji nastąpi po ww. godzinie, hotel obciąży Usługobiorcę w wysokości 100% opłaty za pierwszą dobę.

  Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Usługobiorcy przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności w terminie 7 dni.

§ 5

ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

 1. W celu anulowania dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją hotelową mailowo lub telefonicznie.

 2. W przypadku zastrzeżenia w ofercie możliwości bezpłatnego anulowania rezerwacji lub zmiany rezerwacji, taka anulacja lub zmiana rezerwacji możliwa jest do godziny 18:00 w dniu przyjazdu. Jeżeli anulacja lub zmiana rezerwacji nastąpi po ww. godzinie, hotel obciąży Usługobiorcę w wysokości 100% opłaty za pierwszą dobę.

 3. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Usługobiorcy przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności w terminie 7 dni.

§ 6

REKLAMACJE

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wykonania usługi, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.)

2. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wykonania usługi.

3. Jeżeli Usługa ma wadę, Klient oraz przedsiębiorca dokonujący zakupu usługi w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Usługa była już naprawiana przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi usunięcia wady.

4. Jeżeli Usługa ma wadę, Klient oraz przedsiębiorca dokonujący zakupów usługi w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego może również żądać usunięcia wady lub zwrotu kosztów części związanych z wadą usługi.

5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada usługi jest nieistotna.

6. Reklamacje dotyczące Usługi, mogą być zgłaszane:
a. na piśmie, na adres siedziby Usługodawcy;
b. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

7. Reklamacja powinna zawierać:
a. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
b. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
c. numer Rezerwacji, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
d. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

8. Usługodawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

9. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Usługodawca zobowiązuje się zwrócić koszty zrealizowanej usługi w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy.

§7

DANE OSOBOWE

1. Klient, składając rezerwację, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi rezerwacji, przez Usługodawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.

2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Gościa, podczas korzystania z Hotelu, jest Usługodawca.

3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Usługodawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży usługi.

4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Gościa.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się i akceptuję: Regulamin rezerwacji w obiekcie „Rezydencja Zielony Ogród w Zabrzu” oznacza, iż Usługobiorca zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji online.

 

 

© Zielony Ogród | Created by 4MORE Creative